A Grubu KPSS Alan Bilgisi Hazırlık Kursu

A Grubu KPSS Alan Bilgisi Hazırlık Kursu ile kursiyerlerin;

  1. Devlet örgütlenmesini, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri bilmeleri, bireylerin hak ve hürriyetlerini kavramaları,
  2. Bireylerin, kamu kurum ve kuruluşlarıyla arasındaki ilişkilerin işleyişini, tarafların karşılıklı sorumluluklarının ve idari uyuşmazlıkların yargısal çözümlerini kavramaları,
  3. Kişilerin birbirleriyle veya devletle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkan bireysel ilişkilerinin nasıl düzenleneceğini kavramaları,
  4. Özel hukuk alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen kuralları tanımaları,
  5. Tüm piyasalarda geçerli olan, piyasayı düzenleyen hukuki otoritenin kurallarını tanımaları,
  6. Toplumsal barışın sağlanması için devlet tarafından konmuş, uyulması zorunlu olan fiiller ile bunlara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımların esaslarını gösteren hukuk kurallarını kavramaları,
  7. Borçlunun borcunu kendi rızası ile yerine getirmemesi halinde kamu gücüyle alacağın tahsiline ilişkin kuralları kavramaları,

İletişim

ayrıntılı bilgi için