B Grubu KPSS Eğitim Bilimleri Hazırlık Kursu

B Grubu KPSS Eğitim Bilimleri Hazırlık Kursu ile kursiyerlerin;

  1. Gelişim ve öğrenme psikolojisinin ilkelerini, kuramlarını ve bunların öğrenme öğretme sürecinde uygulanış biçimlerini kavramaları,
  2. Öğrenme öğretme sürecinde kullanılan öğretim ilkeleri, öğrenme öğretme kuramları, modelleri, stratejileri, yöntemleri, teknikleri ve bunların uygulanış biçimlerini kavramaları,
  3. Öğrenci rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin örgütsel yapısı, işleyiş süreçleri, rehberlik modelleri, öğrenci kişilik hizmetlerini ve bireyi tanıma tekniklerini kavramaları,
  4. Öğretim programı geliştirme modellerini, sürecini ve yeni öğretim programlarının özelliklerini kavramaları,
  5. Sınıf yönetiminin boyutlarını ve modellerini tanımaları,
  6. Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramları, ölçme ve değerlendirme araçlarını, test ve madde analizini, istatiksel işlemleri kavramaları beklenmektedir.


İletişim

ayrıntılı bilgi için