Kategori: Mesleki Kurslar

Mesleğinizi seçin, hayata bir adım önde başlayın

Taş ve Tuğla Duvarcısı Kursu

Taş ve Tuğla Duvarcısı Kurs programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.1. Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.2. Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin…
Devamı

Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi

Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi kursunu bitiren bireyin; Etik ile ilgili kavram ve ilkeleri benimsemesi, Kişisel bakımın önemini kavraması, Besin öğeleri ve gruplarını ayırt etmesi, Beslenme kuralları ve değişik durumlarda beslenme özelliklerini açıklaması, Vücut mekaniğini koruma ve doğru kullanması, Yaşlı ve Hastalarda Fizikse Aktivite ve Egzersizin önemini kavraması,2 Engelli bireylere sunulan hizmetleri…
Devamı