Eğiticinin Eğitimi Kursu

Bu program işletmelerin eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az ortaöğretim mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.
Bu Kurs Programı ile kursiyerlerin;

  1. Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
  2. Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
  3. Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
  4. Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
  5. Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,
  6. Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
  7. Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
  8. Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
  9. Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

İletişim

ayrıntılı bilgi için