Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi

Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi kursunu bitiren bireyin;

 1. Etik ile ilgili kavram ve ilkeleri benimsemesi,
 2. Kişisel bakımın önemini kavraması,
 3. Besin öğeleri ve gruplarını ayırt etmesi,
 4. Beslenme kuralları ve değişik durumlarda beslenme özelliklerini açıklaması,
 5. Vücut mekaniğini koruma ve doğru kullanması,
 6. Yaşlı ve Hastalarda Fizikse Aktivite ve Egzersizin önemini kavraması,
  2
 7. Engelli bireylere sunulan hizmetleri açıklaması,
 8. Akıl ve ruh sağlığını korumanın öneminin farkında olması,
 9. İlkyardımın temel kavramlarını, amaçlarını ve temel uygulamalarını
  açıklaması,
 10. Güvenli ilk yardım uygulaması için alınması gereken önlemleri ve önemini
  açıklaması,
 11. Akılcı ilaç kullanımını açıklaması,
 12. Akılcı ilaç kullanımının öneminin farkında olması,
 13. Ev kazaları ve alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olması,
 14. Ağır hastalık ve vefat durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgi
  sahibi olması, amaçlanmaktadır.

İletişim

ayrıntılı bilgi için