Hazır Giyim Parekende Mağaza Yönetimi Kursu

Hazır Giyim Parekende Mağaza Yönetimi Kursu ile, Hazır Giyim sanayinin çeşitli üretim aşamalarında (Kesim-Dikim-Ütü) en az bir yıl deneyimli veya örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ilgili bölüm mezunu ile lise mezunu olan katılımcıların bir hazır giyim firmasında üretimin sevk ve idaresini sağlayacak şekilde yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 1. Bir hazır giyim firmasının işletme yapısı ve yönetiminin nasıl yapılacağının kavratılması.
 2. Üretim aşamasında iş ve zaman etüdü çalışmalarının idaresinin kavratılması.
 3. Ürün standart üretim zamanlarının tespit yöntemlerinin öğretilmesi.
 4. Üretimde çalışan elemanlarına ait performans değerlendirme metotlarının kavratılması.
 5. Hazır giyim sanayinde verimliliği artırmak için kullanılan zaman ölçüm yöntemlerinin öğretilmesi.
 6. Hazır giyim sanayide çalışma esnasında meydana gelen üretimdeki zaman kayıplarının azaltılması için dağılım zamanı ve dinlenme zamanı ölçme yöntemlerini kavratmak.
 7. Tekstil üretiminin aşamaları hakkında genel bilgilerin öğretilmesi.
 8. Hazır giyim sanayinde dikim bandı kurma metotlarının kavratılması.
 9. Toplam kalite ve ISO 9000 felsefesinin öğretilmesi.
 10. Hazır giyim sanayiinde motivasyon derecesini artırma çalışmalarının yönlendirilmesinin sağlanması.
 11. Hazır giyim sanayiinde siparişten sevkiyata kadar olan üretim aşamalarına ait plan ve organizasyonunu yapabilme becerisinin sağlanması.

İletişim

ayrıntılı bilgi için