İlk Yardım Kursu

İlk yardım kursunu bitiren bireyin;

 1. İlk yardım ile ilgili temel kavramları açıklaması,
 2. İlk yardım ile acil yardım arasındaki farkları ayırt etmesi,
 3. İlk yardımın temel ilkelerini uygulaması,
 4. İlkyardımda temel yaşam desteği uygulamalarını yapması,
 5. Yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında ilk yardım uygulaması,
 6. Kanamalarda ve şokta ilk yardım uygulaması,
 7. Yaralanmalarda ilk yardım uygulaması,
 8. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulaması,
 9. Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım uygulaması,
 10. Zehirlenmelerde ilk yardım uygulaması,
 11. Sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım uygulaması,
 12. Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulaması,
 13. Hasta / yaralı taşımanın temel kurallarını açıklaması,
 14. Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygulaması, amaçlanmaktadır.

İletişim

ayrıntılı bilgi için