KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Hazırlık Kursu

KPSS’ ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Ön lisans ) kursunu bitiren bireyin;

 1. Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye
  ilişkin bilgi ve becerileri kazanması,
 2. Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye ilişkin bilgi ve
  becerileri kazanması,
 3. Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi ve Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl
  başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
  konularında temel bilgilere sahip olması,
 4. XX. yüzyıl başından XX. Yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından
  İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal,
  ekonomik ve kültürel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması,
 5. Türkiye’nin fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerine ilişkin temel bilgilere sahip
  olması,
 6. Temel yurttaşlığa ilişkin bilgi ve becerileri edinmesi
 7. Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konulara ilişkin
  bilgi sahibi olması, amaçlanmaktadır.

İletişim

ayrıntılı bilgi için