Kurslarımız

Mesleğinizi seçin, hayata bir adım önde başlayın

Yabancılar için Üniversiteye Giriş Sınavı (YÖS) Hazırlık Eğitimi Kursu

Yabancılar İçin Üniversite Giriş Sınavı (YÖS) Kursunu bitiren bireyin; Matematik alanındaki konulara ilişkin temel bilgilere sahip olması ve bukonudaki uygulamaları yapması, Geometri alanındaki konulara ilişkin temel bilgilere sahip olması ve bu konudakiuygulamaları yapması, Önermeler Cebiri alanındaki konulara ilişkin temel bilgilere sahip olması ve bukonudaki uygulamaları yapması, amaçlanmaktadır. İletişim ayrıntılı bilgi için

A Grubu KPSS Alan Bilgisi Hazırlık Kursu

A Grubu KPSS Alan Bilgisi Hazırlık Kursu ile kursiyerlerin; Devlet örgütlenmesini, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri bilmeleri, bireylerin hak ve hürriyetlerini kavramaları, Bireylerin, kamu kurum ve kuruluşlarıyla arasındaki ilişkilerin işleyişini, tarafların karşılıklı sorumluluklarının ve idari uyuşmazlıkların yargısal çözümlerini kavramaları, Kişilerin birbirleriyle veya devletle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkan bireysel ilişkilerinin nasıl düzenleneceğini kavramaları,…
Devamı

B Grubu KPSS Eğitim Bilimleri Hazırlık Kursu

B Grubu KPSS Eğitim Bilimleri Hazırlık Kursu ile kursiyerlerin; Gelişim ve öğrenme psikolojisinin ilkelerini, kuramlarını ve bunların öğrenme öğretme sürecinde uygulanış biçimlerini kavramaları, Öğrenme öğretme sürecinde kullanılan öğretim ilkeleri, öğrenme öğretme kuramları, modelleri, stratejileri, yöntemleri, teknikleri ve bunların uygulanış biçimlerini kavramaları, Öğrenci rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin örgütsel yapısı, işleyiş süreçleri, rehberlik modelleri, öğrenci kişilik…
Devamı

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Hazırlık Kursu

KPSS’ ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Ön lisans ) kursunu bitiren bireyin; Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeyeilişkin bilgi ve becerileri kazanması, Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye ilişkin bilgi vebecerileri kazanması, Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi ve Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyılbaşlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal,…
Devamı