Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Kursu

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Kursu ile kursiyerlerin;

 1. Barınma hizmetiyle ilgili mevzuat (özel öğretim kurumları mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, yangın mevzuatı ve konaklama pansiyon mevzuatı) bilgisine sahip olmaları,
 2. Etkili liderlik ve iletişim becerisi göstermeleri,
 3. Kriz ve riskleri yöneterek oluşabilecek sorunları engellemeleri,
 4. Personel iş ve işlemlerini yürütmeleri,
 5. Öğrenci iş ve işlemlerini yönetmeleri,
 6. Kurumun reklam ve ilan işlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeleri,
 7. Personel iş planı hazırlamaları,
 8. Sosyal etkinlikleri planlamaları,
 9. Barınma hizmetini mevzuata uygun olarak yürütmeleri,
 10. Sağlıklı beslenme hizmeti sunulabilmesi için gerekli önlemleri almaları,
 11. Kurumda temiz ve hijyenik bir ortamın oluşmasını sağlamaları,
 12. Kişisel bakım kurallarını bilerek kurumda kişisel bakım için gerekli ortamları oluşturmaları
 13. Yönetimi açısından güvenlik (iş sağlığı ve iş güvenliği, kurum içi ve çevre güvenliği, yangın ve deprem güvenliği) kurallarını uygulamaları,
 14. Sigorta iş ve işlemlerini yapmaları,
 15. Çocuk, ergen ve genç psikolojisini kavramaları,
 16. Çocuk, ergen ve genç etkili iletişim kurmaları,
 17. Aile ile iş birliği yaparak etkili iletişim kurmaları,
 18. Kurumda rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri almaları,
 19. Kurumda öğrenciler için eğitim ve sosyal etkinlik alanlarının düzenlenmesi
 20. Protokol kurallarını açıklamaları,
 21. Resmî yazışmaları yazışma kurallarına uygun olarak gerçekleştirmeleri,
 22. e-yurt modülünü etkin şekilde kullanmaları,
 23. Adabımuaşerete uygun davranış sergilemeleri,
 24. Mesleki etik kurallarına uymaları,
 25. Yönetim becerilerini sürekli geliştirmeye istekli olmaları, beklenmektedir.

İletişim

ayrıntılı bilgi için