Seramik Karo Kaplamacı Kursu

Seramik Karo Kaplamacı Kursu yeterlilik maddeleri aşağıdaki gibidir.

  1. Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
  2. Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak
  3. Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler üretmek
  4. Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve planlamak
  5. İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek
  6. İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
  7. Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
  8. Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

İletişim

ayrıntılı bilgi için