Çöp Toplama Personel Eğitimi Kursu

Çöp Toplama Personel Eğitimi kursunu bitiren bireyin; Katı atıkları ayırt etmesi, Atıkların özelliklerini tanıması, Katı atık toplama sistemlerini uygulaması, Katı atıkların kara yolu, demir yolu ve suyolu ile taşınması kurallarını açıklaması, Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanmasında dikkat edilmesi gereken faktörleri sıralaması, Çöp toplama kamyonları sıkıştırma ünitesini kullanması, Çöp kamyonunun arkasında, araç üstünde güvenli…
Devamı