Kaynakçı Kursu

Kaynakçı Kursu yeterlilik maddeleri aşağıdaki gibidir;

 1. Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak.
 2. Bilgisayarda doküman hazırlamak.
 3. Geometrik çizimler yapmak.
 4. Markalama yapmak.
 5. Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak.
 6. Görünüş çıkarmak
 7. Markalama yapmak
 8. Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmak.
 9. Malzemeleri el aletleri ile kesmek.
 10. Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek.
 11. Eğme-bükme yapmak.
 12. Matkapla delme ve havşa açma işlemlerini yapmak.
 13. Kılavuz ve paftayla diş açmak.
 14. Perçinli birleştirme yapmak.
 15. Yumuşak lehimleme yapmak.
 16. Sıcak çekme ile biçimlendirme yapmak.
 17. Sıcak bükme, şişirme, köşe çıkarma yapmak.
 18. Sıcak boğma, burma yapmak.
 19. Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek.
 20. Oksi-gaz ile küt ek kaynağı yapmak.
 21. Oksi-gaz ile yatay köşe kaynaklarını yapmak.
 22. Oksi-gaz ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak.
 23. Oksi-gaz ile kesme yapmak.
 24. Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek.
 25. Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak.
 26. Elektrik ark kaynağı ile yatay köşe kaynaklarını yapmak.
 27. Elektrik ark kaynağı ile yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmak.
 28. Elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak.
 29. Elektrik direnç kaynağı ile sac ve yuvarlak malzemelerin direnç kaynağını yapmak.
 30. Elektrik ark kaynağı ile çeşitli dolgu kaynakları yapmak.
 31. Elektrik ark kaynağı ile dik pozisyon kaynaklarını yapmak.
 32. Elektrik ark kaynağı ile yan ve tavan pozisyon kaynaklarını yapmak.
 33. Elektrotla ve plazma ile kesme yapmak.
 34. MIG-MAG ile küt ek kaynağı yapmak.
 35. MIG-MAG ile köşe kaynağı yapmak.
 36. MIG-MAG ile küt boru ve profil kaynağı yapmak.
 37. MIG-MAG ile pozisyon kaynakları yapmak.
 38. Selülozik ve bazik elektrotla küt ek kaynağı yapmak.
 39. Çatlamış ve kırılmış dökme demirlerin kaynağını yapmak.
 40. Çelik olmayan metallerin kaynağını yapmak.
 41. Alaşımlı çeliklerin kaynağını yapmak.
 42. Tozaltı kaynağı ile çeliklerin kaynağını yapmak.
 43. Büyük çaplı boruların kaynağını yapmak.
 44. TIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmak.
 45. MIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmak.

İletişim

ayrıntılı bilgi için