Kategori: KPSS Kursları

Mesleğinizi seçin, hayata bir adım önde başlayın

B Grubu KPSS Eğitim Bilimleri Hazırlık Kursu

B Grubu KPSS Eğitim Bilimleri Hazırlık Kursu ile kursiyerlerin; Gelişim ve öğrenme psikolojisinin ilkelerini, kuramlarını ve bunların öğrenme öğretme sürecinde uygulanış biçimlerini kavramaları, Öğrenme öğretme sürecinde kullanılan öğretim ilkeleri, öğrenme öğretme kuramları, modelleri, stratejileri, yöntemleri, teknikleri ve bunların uygulanış biçimlerini kavramaları, Öğrenci rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin örgütsel yapısı, işleyiş süreçleri, rehberlik modelleri, öğrenci kişilik…
Devamı

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Hazırlık Kursu

KPSS’ ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Ön lisans ) kursunu bitiren bireyin; Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeyeilişkin bilgi ve becerileri kazanması, Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye ilişkin bilgi vebecerileri kazanması, Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi ve Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyılbaşlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal,…
Devamı