Anlayarak Hızlı Okuma Kursu

Anlayarak Hızlı Okuma Kurs programını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin aşağıdaki amaçlara ulaşması
beklenmektedir.

 1. Hızlı okumanın amacını ve tarihsel gelişimini kavrama
 2. Okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörleri kavrama
 3. Anlayarak hızlı okumada gözün işlevini kavrama
 4. Anlayarak hızlı okumada beynin işlevini kavrama
 5. Anlayarak hızlı okumada bellek kullanımıyla ilgili bilgileri kavrama
 6. Anlayarak hızlı okuma ve güdülenme arasındaki ilişkiyi kavrama
 7. Okuma ortamlarının özelliklerini tanıma
 8. Okuma ve dikkat arasındaki ilişkiyi kavrama
 9. Metin türlerini ve metin türlerinin özelliklerini kavrama
 10. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini etkin şekilde uygulama
 11. Doğru okuma alışkanlıkları kazanma
 12. Görüş kapasitesini artırma
 13. Hafızayı etkin şekilde kullanma
 14. Okuma hızını artırma

İletişim

ayrıntılı bilgi için