Elektrik Tesisatçısı Kursu

Elektrik Tesisatçısı Kursu yeterlilik maddeleri aşağıdaki gibidir,

 1. Temel bilgisayar donanım ve programlarını kullanmak
 2. Bilgisayarda doküman hazırlamak
 3. Fiziksel büyüklükleri doğru olarak ölçmek
 4. Her türlü el ve güç araçlarını güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak
 5. Temel elektrik malzemelerinin bağlantılarını yapmak
 6. Temel elektrik devrelerini uygulamak
 7. Elektriksel büyüklükleri hatasız ve güvenli bir şekilde ölçmek
 8. Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurmak
 9. Lojik devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurmak
 10. Nitelikli lehim yapmak ve tekniğine uygun baskı devre hazırlamak
 11. Gerilim çoklayıcılar, doğrultma, filtre ve regüle devrelerini hatasız olarak kurmak
 12. Güç kaynağı yapmak
 13. Elektrik-elektronik sistemlerine ait matematiksel çözümleri yapmak
 14. Doğru akımda devre çözümlerini hatasız yapmak
 15. Alternatif akımda devre çözümlerini hatasız yapmak
 16. Elektrik akımı, elde edilmesi ve etkileri ile ilgili temel esasları uygulamak
 17. Standartlara uygun Çizimler çizip, norm yazı yazabilmek
 18. Elektrik-elektronik devre şemalarını doğru okuyup, eksiksiz çizebilmek
 19. Elektrik-elektronik devre ve şemalarını bilgisayarda çizerek simülasyonu yapmak
 20. Elektrik-elektronik devre ve şemalarına ait baskı devreleri bilgisayar ortamında çizmek
 21. Bilgisayarda temel geometrik çizimler yapmak
 22. Verilen proje şemasını çizim programında çizmek
 23. Anahtarlama ve tetikleme elemanlarını, katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmek
 24. Transduser ve sensörleri, katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmek
 25. İşlemsel yükselteçleri elektronik devrelerde kullanmak
 26. Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivlemek ve katalog okumak
 27. Sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları giderebilmek
 28. Sıva altı ve üstü tesisat döşeme yöntem ve tekniklerini uygulamak
 29. Çağırma tesisleri montaj ve bağlantılarını yapmak
 30. Haberleşme ve bildirim tesisleri montaj ve bağlantılarını yapmak
 31. Hırsız ve Yangın bildirim elektrik tesisatını yapabilecektir
 32. Zayıf akım tesis bakım onarımını yapmak
 33. Bina enerji giriş sistem montaj ve bağlantılarını yapmak
 34. Dağıtım tablo montaj ve bağlantılarını yapmak
 35. İç aydınlatma tesisatı montaj ve bağlantılarını yapmak
 36. Priz Tesisatı Montaj ve bağlantılarını yapmak
 37. Dış aydınlatma sistem montaj ve bağlantılarını yapmak
 38. Topraklama ve paratoner tesis montaj ve bağlantılarını yapmak
 39. Kuvvet tesisat döşeme yöntemlerini uygulamak
 40. Kuvvet tesisat bağlantılarını yapmak
 41. Kuvvet tesisi aydınlatma sistem montaj ve bağlantılarını yapmak
 42. Yapı ve kuvvet tesisi bakım onarımını yapmak

İletişim

ayrıntılı bilgi için