B Grubu KPSS Eğitim Bilimleri Hazırlık Kursu

B Grubu KPSS Eğitim Bilimleri Hazırlık Kursu ile kursiyerlerin; Gelişim ve öğrenme psikolojisinin ilkelerini, kuramlarını ve bunların öğrenme öğretme sürecinde uygulanış biçimlerini kavramaları, Öğrenme öğretme sürecinde kullanılan öğretim ilkeleri, öğrenme öğretme kuramları, modelleri, stratejileri, yöntemleri, teknikleri ve bunların uygulanış biçimlerini kavramaları, Öğrenci rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin örgütsel yapısı, işleyiş süreçleri, rehberlik modelleri, öğrenci kişilik…
Devamı