Yabancılar için Türkçe Seviye B1 Kursu

Bu kurs programı; Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun, 2. Maddesi hükmü gereğince yalnızca Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller için uygulanabilir.
Yabancı dil öğretim programı B Seviyesi (B1+B2) “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi”nde “Bağımsız Kullanıcı” olarak tanımlanmıştır. B1 Seviyesi “Eşik Düzey” olarak kabul edilen, öğrenenlerin standart ve açık dil kullanıldığında yardım almadan kendilerini ifade edebildikleri ve günlük hayatta karşılaşılan birçok durumla rahatça baş edebildikleri bir seviyedir.
Yabancı Diller Türkçe B1 Seviyesi Kurs Programı ile kursiyerlerin 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 2.maddesinde belirtilen “Türk millî eğitiminin genel amaçları”na uygun olarak;

 1. Bir konuşmayı başlatmaları, uygun bir şekilde sürdürmeleri ve sonlandırmaları,
 2. İstek, arzu ve planlarını ifade etmeleri,
 3. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilecek durumların yanında, sıradan olmayan
  durumlarla da baş etmeleri,
 4. Bilindik konularda hazırlık yapmadan bir sohbete dahil olup iletişimi ve etkileşimi
  sürdürmeleri,
 5. Arada hata, eksik ve düzeltmeler için duraklama olmasına rağmen geniş çapta
  dil bilgisel ögeleri kullanmaları,
 6. Çevresindeki uzunca konuşmaların temel noktalarını takip etmeleri,
 7. Yazılı ve sözlü olarak birbiri ile bağlantılı ve tutarlı ifadeler kullanarak kendi görüş
  ve düşüncelerini gerekçeleriyle açıklamaları,
 8. Radyo ve televizyon yayınlarındaki güncel olayları ve kendini ilgilendiren konuları
  yeterince anlamaları,
 9. Seyahat planlanı yapmaları ve seyahat esnasında karşılaşılabilecek sorunların
  üstesinden gelmeleri,
 10. Bir günlük, bir blog, bir seyahat güncesi yazmaları, amaçlanmaktadır.

İletişim

ayrıntılı bilgi için