Çöp Toplama Personel Eğitimi Kursu

Çöp Toplama Personel Eğitimi kursunu bitiren bireyin;

 1. Katı atıkları ayırt etmesi,
 2. Atıkların özelliklerini tanıması,
 3. Katı atık toplama sistemlerini uygulaması,
 4. Katı atıkların kara yolu, demir yolu ve suyolu ile taşınması kurallarını açıklaması,
 5. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanmasında dikkat edilmesi gereken faktörleri sıralaması,
 6. Çöp toplama kamyonları sıkıştırma ünitesini kullanması,
 7. Çöp kamyonunun arkasında, araç üstünde güvenli bir şekilde seyahat etmesi,
 8. Katı atık bertaraf yöntemlerini izah etmesi,
 9. Katı atıklarda geri kazanılabilir atıkların ayrımı ve toplanmasını açıklaması,
 10. Atık türlerinin vereceği muhtemel zararları bilmesi,
 11. Çöpün sıkıştırılması, taşınması ve boşaltılması ile ilgili talimatları uygulaması,
 12. İş yerinde güvenlik önlemlerini alması,
 13. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini alması,
 14. İş yerinde olabilecek kaza, yaralanma ve yangınların sebeplerini açıklaması,
 15. İş yerinde olabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı önlem alması,
 16. İş yerinde olabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli müdahaleyi yapması,
 17. İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütmesi, amaçlanmaktadır.

İletişim

ayrıntılı bilgi için